Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie rozbiórki budynku wymienników ciepła wraz z przełożeniem instalacji branży elektrycznej
Organizator:Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Adres: ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jaworzno
podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 715 10 00
E-mail:
Strona www:https://swoz.tauron.pl
Opis:Wykonanie rozbiórki budynku wymienników ciepła wraz z przełożeniem instalacji branży elektrycznej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli
Opis zapytania Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje do realizacji Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający zawarł w Specyfikacji Warunków Zamówienia(SWZ).
Kategoria zakupowa 30.22. Roboty rozbiórkowe
Miejsce i termin składania ofert: Data wszczęcia postępowania 24-11-2017 14:35
Termin składania ofert 11-12-2017 09:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=57671
Termin składania:2017-12-11
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
Termin wykonania zamówienia zawarto w SWZ
Wymagania:Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Tak
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Tak
Wartość wadium Część I - 5 000,00 PLN; Część II - 20 000,00 PLN
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.
Kontakt:Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Katarzyna
Nazwisko: Żurek
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: katarzyna.zurek@tauron-wytwarzanie.pl
Numer dokumentu:2017/TW/TW/04132/S/E
Źródło: Internet i własne
Załączniki: