Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15441591 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie szafek na instrumenty klasy mistrzowskiej
Organizator:Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
Adres: pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 71 715 98 00, fax\\\\\\\\: 148 71 330 52 12
E-mail:
Opis:wykonanie szafek na instrumenty klasy mistrzowskiej na podstawie załączonych rysunków technicznych stanowiącyh integralną część niniejszego zaproszenia,
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać drogą pocztową, elektroniczną, (mailem) na adres office@nmf.wroclaw.pl lub osobiście w Sekretariacie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław.
O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców mailem na adres podany w ofercie. Termin składania ofert: do 14.06.2018r. do godz. 12.00.
Termin składania:2018-06-14
Wymagania:Sposób przygotowania i składania oferty: Ofertę należy przygotować w formie pisemnej. Ofertę nalepy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania.
Uwagi:Godziny pracy: 8.00-16.00
Numer dokumentu:NpM/RK W/2018/340
Źródło: Internet i własne
Załączniki: