Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych wolnostojących
Organizator:Gmina Białaczów
Adres: ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 44-758-14-14
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie czterech tablic informacyjno-pamiątkowych wolnostojących
w ramach promocji projektu pn.:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów
i Skromna w Gminie Białaczów"
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech jednostronnych tablic
informacyjnych o wymiarach 80 x 120 cm wraz ze stelażem i słupkami
mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie. Tablice powinny być
wykonane z trwałego materiału, stabilnego i odpornego na warunki
atmosferyczne. Tablice wykonane muszą być na podkładach z blachy
ocynkowanej, natomiast lico tablicy może być wykonane dowolną techniką
(sitodruk, druk wielkoformatowy, folia samoprzylepna) zapewniającą trwałość
i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat. Słupki mocujące- rura
ocynkowana 060 8 szt. 3,5 m długości każdy wraz z uchwytami mocującymi
tablice. Wskazane, aby tablice były pokryte folią ochronną PCV. Wymagany
okres gwarancji 5 lat.
Zakres zamówienia obejmuje:
- Wykonanie czterech tablic informacyjnych (zgodnie z projektem Zamawiającego
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania);
- Dostawę tablic i słupków mocujących do siedziby Zamawiającego: Gminy
Białaczów, Ul. Piotrkowska 12,26-307 Białaczów
Miejsce i termin składania ofert: 4. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy przesiać e-mailem na adres promocja a bialaczow.pl lub złożyć
w Urzędzie Gminy Białaczów, Ul. Piotrkowska 12; 26-307 Białaczów, pok.
nr 11 - sekretariat do dnia 07.10.2020 do godz. 12:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:15.
Termin składania:2020-10-07
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2020 r.
Wymagania:3. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Kryterium cena: 100%
Kontakt:6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Przemysław Kowalczyk - promocja@bialaczow.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: