Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie tablicy informacyjnej
Organizator:Gmina Grajewo
Adres: Komunalna 6, 19-200 Grajewo
Województwo / powiat: podlaskie, pow. grajewski
Państwo: Polska
NIP:PL7191507801
E-mail:
Strona www:https://uggrajewo.logintrade.net
Opis:Wykonanie tablicy informacyjnej
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednej dwustronnej tablicy informacyjnej o wym. 1,80x1,20, z dwoma słupkami 2" 450cm z wąsami zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. - zmienionym z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2506) w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Kolory i wielkości liter oraz cyfr zgodnie z wytycznymi.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Materiały reklamowe 22462000-6 1 komplet %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://uggrajewo.logintrade.net/zapytania_email,119934,77ae8fbb7a81abaf899a9a3d9db8f527.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-03-03 11:00 Termin zadawania pytań: 2023-03-02 23:59
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://uggrajewo.logintrade.net/zapytania_email,119934,77ae8fbb7a81abaf899a9a3d9db8f527.html
Termin składania:2023-03-03
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Mirosław Lasota
tel:
e-mail: miroslawlasota@op.pl
Wykonanie tablicy informacyjnejOsoba kontaktowa:
Mirosław Lasota
tel:
e-mail: miroslawlasota@op.pl
Numer dokumentu:Z40/44941
Źródło: Internet i własne
Załączniki: