Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21172209 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usług geodezyjnych
Organizator:Urząd Miejski w Prudniku
Adres: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
Województwo / powiat: opolskie, pow. prudnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 77 40 66 200-202, fax: 77 40 66 228
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Prudnik
I. Przedmiot zamówienia:
Rozgraniczenia granicy działki nr 325, mapa nr 2, obręb Niemysłowice
z działkami sąsiednimi oznaczonymi jako:
? działka nr 650, mapa 2, obręb Niemysłowice,
? działka nr 326, mapa 2, obręb Niemysłowice,
? działka nr 323/1, mapa 2, obręb Niemysłowice,
zgodnie z załącznikiem graficznym.
Wszystkie punkty graniczne należy stabilizować znakami granicznymi.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert do dnia: 15 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Prudniku,
ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik - z dopiskiem ,,Wykonanie usług geodezyjnych na terenie
gminy Prudnik - Niemysłowice".
Termin składania:2021-05-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia: 30 września 2021 r.
Wymagania:IV. Do oferty należy dołączyć uwierzytelnioną kopię uprawnień zawodowych w zakresie
niniejszego zamówienia. Gmina Prudnik nie wyraża zgody na powierzanie wykonania
wyżej wymienionych prac przez oferenta osobie trzeciej, w tym pracownikowi osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
V. W ofercie należy podać wartość netto + podatek VAT wraz z kosztorysem
uwzględniającym ceny poszczególnych składników wykonywanej usługi.
VI. Kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena jednostkowa brutto.
Numer dokumentu:MG-IV.6830.5.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: