Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20535776 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usług kominiarskich
Organizator:Przedsiębiorstwo ,,Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o
Adres: ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy
Województwo / powiat: lubelskie, pow. puławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (081) 886 30 63, fax. (081) 886 81 40
E-mail:
Opis:Wykonanie usług kominiarskich w zasobach administrowanych
przez Przedsiębiorstwo ,,Nieruchomości Puławskie"
Sp. z o.o. w Puławach
(wykaz
zasobów w załączniku nr 3 do ogłoszenia).
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca :
1. Okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów
kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) urządzeniem
przystosowanym do badania przepływu powietrza w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt. 1
lit c. Prawa Budowlanego.
2. Czyszczenie przewodów zgodnie z §30 Rozp. MSWiA z dnia 16.06.2003r. Dz. U.
Nr 121:
a) wentylacyjnych 1 x w roku,
b) spalinowych 2 x w roku,
c) dymowych 4 x w roku,
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotowych usług należy złożyć w terminie do
15.01.2021 r. do godz. 13;00 w siedzibie Spółki Ul. Dęblińska 2 pok.115.
Termin składania:2021-01-15
Źródło: Internet i własne
Załączniki: