Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-02-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi nasadzeń i ich pielęgnacji
Organizator:Gmina Miejska Hajnówka
Adres: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
Województwo / powiat: podlaskie, pow. hajnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 85 682 6445, tel.: 85 682 2014
E-mail:
Opis:Zaproszenie
Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie usługi nasadzeń i ich
pielęgnacji na terenie miasta Hajnówka w ramach projektu: "Hajnówka OdNowa - Zielona
Transformacja", w ramach Programu "Rozwój Lokalny", finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 23.02.2023 r. do godz. 10:00 za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.baran@hajnowka.pl l
Termin składania:2023-02-23
Kontakt:Osobami do kontaktów są:
1. Sprawy formalno-prawne - Marek Baran tel.: 85 682 6445, e-mail: m.baran@hajnowka.pl
2. Sprawy merytoryczne - Katarzyna Iwacik tel.: 85 682 2014, e-mail: k.iwacik@hajnowka.pl
Numer dokumentu:R.271.1.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: