Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23955995 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-29
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi przewozu osób
Organizator:Urząd Miasta Świnoujście Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów
Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (91) 321 31 93, fax (91) 321 59 95, tel. 737 198 799
E-mail:
Opis:wykonanie w dniu 27 października 2022 roku usługi przewozu osób podczas wyjazdu studyjnego przedsiębiorców na wyspę Rugia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakres usługi obejmuje przewóz osób w dniu 27.10.2022 roku na trasie Świnoujście - Binz - Sellin Świnoujście.
1) Wyjazd ze Świnoujścia: godz.7.00, parking przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego, plac Rybaka.
2) Szacowana ilość km - 370 km.
3) Powrót do Świnoujścia: ok. godz. 19.00, parking przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego, plac Rybaka.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin złożenia oferty: do 6.10.2022 r drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej cud@um.swinoujscie.pl.
2) Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
cud@um.swinoujscie.pl.
Termin składania:2022-10-06
Miejsce i termin realizacji:4) Data realizacji zamówienia: do 27.10.2022 r.
5. Data rozpatrzenia ofert: 7.10.2022 r.
Wymagania:Wydarzenie realizowane w ramach projektu ,,Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch-Oderland".
Jako datę złożenia oferty uznaje się datę oraz godzinę wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego.
6. Warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Kontakt:2. Dane do kontaktu: Ryszard Kneć cud@um.swinoujscie.pl tel. 737 198 799
Kod CPV:60172000-4
Numer dokumentu:WRG. 272.2.18. 2022 KR
Źródło: Internet i własne