Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wiaty wolnostojącej przy budynku technicznym
Organizator:Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie
Adres: ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. +48 81 458 1400, Fax: +48 81 470 4600
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:Wykonanie wiaty wolnostojącej przy budynku technicznym zlokalizowanym na terenie Portu Lotniczego Lublin S.A.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/lublin.airport/public/postepowanie?postepowanie=14828804
TERMIN SKŁADANIA ofert
26-04-2021 12:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 26-04-2021 12:10:00
Termin składania:2021-04-26
Wymagania:Waluta postępowania

PLN
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Numer dokumentu:NZ/241/P/AUO/43/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: