Zgłoś sugestię
AAA
Numer ogłoszenia: 25244084 archiwalne PROMOWANE zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-06-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wymiany dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach mieszkalnych
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU
Adres: OS. PIASTOWSKIE 16, 61-148 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:695 151 348
E-mail:
Strona www:https://osiedlemlodych.pl/przetargi/
Opis:Wykonanie wymiany dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach mieszkalnych na osiedlach Lecha i Czecha: zadanie nr 1 ? w budynku os. Lecha 126 i 128 i zadanie nr 2 ? w budynkach os. Czecha 72, 114, 115 i 120 w Poznaniu
Specyfikacja:Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert ? do 23.06.2023 r. do godz. 10:00
Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.06.2023
Termin składania:2023-06-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 18 grudnia 2023 r.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Kwota i termin wpłaty wadium - do 22.06.2023 r.
Zadanie nr 1: 15.000,00 zł
Zadanie nr 2: 20.000,00 zł
Uwagi:Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Kontakt:Mariusz Mozgała
Źródło: Internet i własne