Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17105754 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wymiany instalacji
Organizator:Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 364-03-39
Opis:Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku
ogłasza wybór ofert
na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Kredytowa 1 w Płocku
Budynek ul. Kredytowa 1 m ma 29 lokali. Budynek pięciokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 878,32 m2. Zgodnie z opracowaną dokumentacją inwestor przewiduje zastosowanie grzejników Purmo i rur stalowych łączonych na zaciski, np. technologii Kan-therm Steel . Trasa instalacji po śladzie rurociągów istniejących.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zał. Nr 1 w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 18.04.2019 r. do godz. 10:00. Do oferty należy załączyć kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej wg zał. 2-3 oraz wykaz wykonanych w ostatnich 2 latach robót o podobnym charakterze (zał. 4)
Termin składania:2019-04-18
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji dokumentacji : do 20 września 2019r.
Wymagania:Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.
Kontakt:Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno - Inwestycyjnego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .
Źródło: Internet i własne
Załączniki: