Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16321770 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie zamówienia siłownia parkowa
Organizator:Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Adres: ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (58) 320-51-00 fax (58) 320-51-05
E-mail:
Opis:zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Dbamy o zdrowie - siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2018 w Gdańsku
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 3 do niniejszego pisma w siedzibie
DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 (kancelaria, II piętro, pokój 203) lub przesłanie na adres e-
mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl w terminie do 13.11.2018r. do godz. 15:00.
Termin składania:2018-11-13
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
Wymagania:Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia - zgodnie z opisem i przedmiarem
robót stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia.

Uwaga! ledynym kryterium wyboru jest cena. Wybrana zostanie najtańsza oferta.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia.
Numer dokumentu:1/ PU/ 316/18, BZP/1723/ 2018/MB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: