Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie zewnętrznych systemów wystawienniczych
Organizator:Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
Adres: 1 Maja 93, 44-340 Godów
Województwo / powiat: śląskie, pow. wodzisławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 4765630
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia
- wykonanie zewnętrznych systemów wystawienniczych wraz z zadrukiem tablic
- ilość: 24 sztuki tablic (8 kompletów po 3 tablice, komplet 3 tablic wsparty na 4 nogach, z możliwością ustawienia tablic pod różnym kątem)
Parametry:
- zadruk tablic dwustronny, kolor, bezpośrednio na płytę PCV, płyta PCV min. 4 mm
- konstrukcja ścianek wykonana z profili aluminiowych, kolor srebrny, profil okrągły
- podstawy stabilizujące - betonowe w estetycznych osłonkach
- wymiary: płyta ok. 100 cm X 100 cm, wysokość systemu ok. 200 cm.
- cena powinna zawierać transport i montaż systemów
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert:
18 wrzesień 2017, do godziny 15.00
Miejsce składania ofert:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
Ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów
Forma składania ofert:
W zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta na wykonanie zewnętrznych systemów wystawienniczych"
lub mailem centrum@gckgodow.pl
Termin składania:2017-09-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
- do 16 październik 2017 r.
Wymagania:Prosimy o załączenie do oferty wizualizacji przedmiotu zamówienia (grafika, zdjęcie).
Kryterium wyboru:
najkorzystniejsza oferta:
- cena
- termin wykonania
- estetyka i jakość wykonania
Po wyborze najkorzystniejszej oferty (do 7 dni od zakończenia terminu składania ofert) zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta została wybrana.
Kontakt:Dodatkowe informacje:
Tatiana Stopyra 324765630
Źródło: Internet i własne
Załączniki: