Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21350011 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-06-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie dostawy siana i słomy z przeznaczeniem do karmienia koni
Organizator:Zespół Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa
Adres: Trzciana 193, 36-071 Trzciana
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. rzeszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:17 851 40 77
E-mail:
Opis:Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na dostawę:
I. Siana w kostkach lub balotach, całkowita ilość zamawianego siana: 50 000 kg
II. Słoma w kostkach lub balotach, całkowita ilość zamawianej słomy: 18 000 kg
specyfikacja:
1. Przedmiotem zapytania jest wykonywanie dostawy siana i słomy z przeznaczeniem do karmienia koni w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
2. Skład gatunkowy/ jakościowy siana powinien zawierać:
a) kostrzewa łąkowa ok. 40%;
b) życica trwała ok. 30%;
c) tymotka łąkowa ok. 10%;
d) wiechlina łąkowa ok. 10%;
e) chwasty ok. 5%;
f) zioła ok. 5%;
g) wilgotność siana powinna być na poziomie 15-19%,
h) siano powinno charakteryzować się przyjemnym, intensywnym zapachem i być pozbawione piasku, ziemi i różnego rodzaju zanieczyszczeń oraz być wolne od kurzu i pleśni.
i) barwa siana: zielonkawa
j] trawy powinny być zbierane w fazie kwitnienia w roku 2021r.; niedopuszczalna jest dostawa siana zeszłorocznego.
3. Skład jakościowy słomy:
a) Słoma powinna być pozbawione piasku, ziemi i różnego rodzaju zanieczyszczeń oraz być wolne od kurzu i pleśni
b) wilgotność na poziomie 15-20%,
c) Słoma nie powinna być zbita mocno, po rozcięciu bala posiadać naturalną sypkość, posiadać przyjemny zapach.
W cenę należy wliczyć transport do siedziby zamawiającego oraz rozładunek w wyznaczonym miejscu magazynowym.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Zamkniętą kopertę z dopiskiem: ,,DOSTAWA siana i słomy" zawierającą szczegółową specyfikację z podaną ceną netto oraz brutto, należy złożyć lub wysłać na adres: Zespół Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie, 36-071, Trzciana 193, (sekretariat szkoły), do dnia: 18 czerwca 2021r. do godz. 11:°°
2. Dopuszcza się możliwość wysyłania ofert w formie elektronicznej droga mailową na adres:
zstw-trzciana@wp.pl w tytule należy dopisać ,,DOSTAWA siana i słomy"
3. Ofertę drogą mailową należy wysłać na adres: zstw-trzciana@wp.pl. do dnia: 18 czerwca 2021r. do godz. 11:°°-
4. Decyduje data i godz. dostarczenia oferty pod wskazane powyżej adresy.
5. Oferty złożone po terminie wyżej wymienionym nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w dniu 18 czerwca 2021r o godz. II:15. godz. pracy: od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00
Termin składania:2021-06-18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: