Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14435935 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-16
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie operatów szacunkowych
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
Adres: ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 34 94 101, 104 faks 41 36 85 126
E-mail:
Strona www:https://aukcje.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/26376
Opis:Wykonywanie operatów szacunkowych i innych opracowań związanych z wyceną praw i wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości na terenie działalności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach - zamówienie sektorowe
Opis postępowania: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych i innych opracowań związanych z wyceną praw i wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach - zamówienie sektorowe, w podziale na: a) Określenie wartości wynagrodzenia w ramach służebności przesyłu oraz wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, b) Określenie wysokości wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości pod infrastrukturą techniczną na podstawie umów cywilnoprawnych, c) Określenie wartości nieruchomości przeznaczonej do zbycia, nabycia, zamiany, darowizny zabudowanej z podaniem wartości nieruchomości oraz wartości gruntu lub prawa użytkowania wieczystego, d) Określenie wartości nieruchomości przeznaczonej do zbycia, nabycia, zamiany, darowizny niezabudowanej, e) Określenie wartości wynagrodzenia w ramach służebności gruntowej lub innych ograniczonych praw rzeczowych, f) Sporządzanie w formie pisemnych spostrzeżeń, uwag, propozycji stanowiących wsparcie dla Zamawiającego w przeprowadzanej analizie materiałów i dokumentów na podstawie których została zaproponowana lub zostanie określona wysokość wynagrodzenia w ramach służebności przesyłu oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, g) Sporządzanie w formie pisemnych spostrzeżeń, uwag, propozycji stanowiących wsparcie dla Zamawiającego w przeprowadzanej analizie materiałów i dokumentów, na podstawie których została zaproponowana lub zostanie określona wysokości opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, h) Wartość szkód wyrządzonych w uprawach rolnych , ogrodniczych i sadowniczych, które powstały w wyniku realizacji robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontami i eksploatacją sieci i przyłączy gazowych, i) Wartość szkód wyrządzonych w obiektach budowlanych , które wyrządzone zostały w obiektach budowlanych w wyniku realizacji robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontami i eksploatacją sieci i przyłączy gazowych, j) Określenie wartości wyposażenia, rzeczy ruchomych, urządzeń i innych stanowiących odrębny od nieruchomości przedmiot, k) Określenie wartości innych niż wymienione wyżej tytuły, l) Aktualizacja sporządzonych wycen w okresie trwania umowy.
Podkategoria: Wycena nieruchomości i sporządzanie operatów szacunkowych
Miejsce i termin składania ofert: Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2017-11-16 15:15 2017-12-28 11:00
Termin składania:2017-12-28
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Agnieszka Jaworska-Bogulak
Agnieszka.Jaworska-Bogulak@psgaz.pl
Numer dokumentu:PSG-A00/DR/ZGMZ/SP/21/5/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: