Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-02-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie prac konserwacyjno naprawczych
Organizator:Poczta Polska S.A. w Warszawie
Adres: Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
opolskie, pow. Opole
śląskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 226565749
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonywanie prac konserwacyjno naprawczych na terenie RPI Katowice
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=13068849
TERMIN SKŁADANIA ofert
16-02-2021 12:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 16-02-2021 12:00:00
Termin składania:2021-02-16
Wymagania:Tryb Postępowania
Odrębny nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Podział zamówienia na części
Warunki udziału
Część 1 Bielsko-biała - Aukcja elektroniczna
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo wykonać zamówienie, w szczególności: -dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje - co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót, posiadającą uprawienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, będącej jednocześnie członkiem odpowiedniej Izby Samorządu zawodowego oraz dysponuje co najmniej 10 osobami do wykonania realizacji zamówienia wraz z osobami nadzorującymi roboty.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 2 Częstochowa - Aukcja elektroniczna
2.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo wykonać zamówienie, w szczególności: -dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje - co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót, posiadającą uprawienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, będącej jednocześnie członkiem odpowiedniej Izby Samorządu zawodowego oraz dysponuje co najmniej 10 osobami do wykonania realizacji zamówienia wraz z osobami nadzorującymi roboty.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 3 Rybnik - Aukcja elektroniczna
3.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo wykonać zamówienie, w szczególności: -dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje - co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót, posiadającą uprawienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, będącej jednocześnie członkiem odpowiedniej Izby Samorządu zawodowego oraz dysponuje co najmniej 10 osobami do wykonania realizacji zamówienia wraz z osobami nadzorującymi roboty.
Część 4 Opole - Aukcja elektroniczna
4.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo wykonać zamówienie, w szczególności: -dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje - co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót, posiadającą uprawienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, będącej jednocześnie członkiem odpowiedniej Izby Samorządu zawodowego oraz dysponuje co najmniej 10 osobami do wykonania realizacji zamówienia wraz z osobami nadzorującymi roboty.
Część 5 Zabrze - Aukcja elektroniczna
5.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo wykonać zamówienie, w szczególności: -dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje - co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót, posiadającą uprawienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, będącej jednocześnie członkiem odpowiedniej Izby Samorządu zawodowego oraz dysponuje co najmniej 10 osobami do wykonania realizacji zamówienia wraz z osobami nadzorującymi roboty.
5.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 6 Katowice - Aukcja elektroniczna
6.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo wykonać zamówienie, w szczególności: -dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje - co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót, posiadającą uprawienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, będącej jednocześnie członkiem odpowiedniej Izby Samorządu zawodowego oraz dysponuje co najmniej 10 osobami do wykonania realizacji zamówienia wraz z osobami nadzorującymi roboty.
6.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 7 WER - Aukcja elektroniczna
7.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo wykonać zamówienie, w szczególności: -dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje - co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót, posiadającą uprawienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, będącej jednocześnie członkiem odpowiedniej Izby Samorządu zawodowego oraz dysponuje co najmniej 10 osobami do wykonania realizacji zamówienia wraz z osobami nadzorującymi roboty.
7.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
Część 1 Bielsko-biała
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Część 2 Częstochowa
2.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Część 3 Rybnik
3.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Część 4 Opole
4.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Część 5 Zabrze
5.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Część 6 Katowice
6.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Część 7 WER
7.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Kod CPV:50800000-3
Numer dokumentu:BZA.2600.1799.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: