Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14478248 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie usług geodezyjnych
Organizator:Urząd Gminy Rzeczenica
Adres: ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica
Województwo / powiat: pomorskie, pow. człuchowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:59 83 317 22 wew. 30 fax: +48 59 83 31 722
E-mail:
Opis:Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie gminy Rzeczenica
Gmina Rzeczenica informuje, że przyjmowane są oferty na: ,,Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w Gminie Rzeczenica"
Miejsce i termin składania ofert: 2. Termin składania ofert: 05.12.2017 r., godz. 15:00
3.Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica, Sekretariat - pok. 16
4. Forma składania ofert: oferta pisemna w zaklejonej kopercie. Oznakowanie koperty następujące: ,,Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w Gminie Rzeczenica" -nie otwierać przed godz. 15:00 dnia 5 grudnia 2017 r.
Termin składania:2017-12-05
Wymagania:6. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy Rzeczenica nr 60/2014 z dnia 30.05.2014 r. z późn. zm.
Kontakt:5. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:
Urząd Gminy w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica, osoba do kontaktu -Mariola Schmidt, tel. 59 83 317 22 wew. 30 oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://ug.rzeczenica.ibip.pl/public/
Źródło: Internet i własne
Załączniki: