Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16180285 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie usługi mycia samochodów służbowych
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
Adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 675 24 88, 42 675 10 60
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie usługi mycia samochodów służbowych
będących w lokalizacji RE Sieradz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia / nr 4 do umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A
Oddział Łódź, pod adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, czynnej od poniedziałku do
piątku w godzinach 08:00 - 15:00.
14. Na opakowaniu zawierającym ofertę należy zamieścić następujące informacje:
,,PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Wydział Zamówień",
oznaczenie pieczęcią lub dane Wykonawcy oraz ,,Postępowanie do 50 000 zł,
Wykonywanie usługi mycia samochodów służbowych będących w lokalizacji RE
Sieradz
- nr ogłoszenia GZ/0079/LT/BL/2018.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego faktu np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub
za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
15. Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2018r. o godz. 09;00
Otwarcie ofert:Sesja otwarcia ofert rozpoczyna się w tym samym dniu o godz. 10;00, bez udziału
Termin składania:2018-10-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: Od dnia 17.11.2018r. przez okres 24 miesięcy, lub do
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Uwagi:Kryterium oceny ofert - Cena netto -100%
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Bogdan Latosiński, tel. 42 675 24 88; fax. 42 675 10 60
email: Bogdan.Latosinski@pgedystrybucja.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: