Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17380078 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-05-23
Przedmiot ogłoszenia:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rewitalizacja i modernizacja parków

Województwo małopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-05-31
Kod CPV:71240000-2,71242000-6,71320000-7,71322000-1,71355000-1,79933000-3,71000000-8,71200000-0,71210000-3,71220000-6,71245000-7
Branże
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - architektoniczne
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • inwentaryzacje - oceny stanu technicznego
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - kosztorysy
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • projekty - ogrodnictwo
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura