Zgłoś sugestię
AAA
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana 20 sztuk zaworów gazowych pod pionami oraz wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU
Adres: OS. PIASTOWSKIE 16, 61-148 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 8760- 056
E-mail:
Strona www:https://osiedlemlodych.pl/przetargi/
Opis:Wymiana 20 sztuk zaworów gazowych pod pionami w budynkach os. Tysiąclecia 16-25 i 33-42 oraz wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynku, pralniach, suszarniach w budynkach os. Tysiąclecia nr 3-14, 16-25, 26-29, 30, 33-42, 45-54, 63-66, 70, 71, 72 w Poznaniu w roku 2023
Specyfikacja:Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w ?Specyfikacji istotnych warunków zamówienia?, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (150,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 ? 14.00 tel. 61 8760- 056
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert do 25.05.2023 r. do godz. 13.00
w siedzibie Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia os. Tysiąclecia 70 w Poznaniu
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godz. 17.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia os. Tysiąclecia 70 w Poznaniu, dnia 25.05.2023 r.
Termin składania:2023-05-25
Miejsce i termin realizacji:os. Tysiąclecia, Poznań
Termin realizacji zadania 26.06.2023 r. - 31.12.2023 r.
Wadium:2.500,00 zł
Wymagania:Termin wpłaty wadium ? 2.500,00 zł do dnia 25.05.2023 r.
Uwagi:Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Kontakt:Grzegorz Walczak
Źródło: Internet i własne