Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-13
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana drzwi wejściowych
Organizator:Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o
Adres: ul. Jana Matejki 57, 60-770 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/675955
Opis:Wymiana drzwi wejściowych w budynku NZOZ, położonego w Poznaniu przy Ul. Kasprzaka 16
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wymiana drzwi wejściowych w budynku NZOZ, położonego w Poznaniu przy Ul. Kasprzaka 16. - 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/675955
Składania : 20-10-2022 15:17:00
Otwarcia : -
Termin składania:2022-10-20
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji, polegającym na: Wymianie drzwi wejściowych w budynku NZOZ, położonego w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 16. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia: Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. Integralną częścią dokumentacji niniejszego postępowania są: - OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA do pobrania tutaj - OGÓLNE WARUNKI UMOWY do pobrania tutaj - Klauzula informacyjna RODO do pobrania tutaj
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Inne kryterium (nieobowiązkowe) - -
3 Tajemnica przedsiębiorstwa - Prosimy o wskazanie w polu obok wykazu zastrzeżonych dokumentów i dołączenie ich w oddzielnym pliku poprzez kliknięcie ikony "spinacza" wraz z uzasadnieniem, które wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku informacji do zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa, prosimy pozostawić pole jako puste.
4 Termin realizacji - Do dnia 31.12.2022r. Prosimy potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) oraz Ogólne Warunki Umowy (OWU) - Prosimy potwierdzić akceptację OWZ oraz OWU wpisując "Akceptuję"
6 Klauzula informacyjna RODO - Prosimy potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO wpisując "Zapoznaliśmy się"
7 Istotne Postanowienia Umowne - Prosimy potwierdzić akceptację Istotnych Postanowień umownych wpisując "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 57
60-770 Poznań
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 675955
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: