Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym
Organizator:Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
Adres: ul. Pocztowej 8, 48-100 Głubczyce
Województwo / powiat: opolskie, pow. głubczycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 485 22 42
Opis:Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 id
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym przy Ul. Kopernika 25/1 w Głubczycach
(opis przedmiotu zamówienia)
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 26.10.2023 r. do godz. 12:00 Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres; Głubczyckie TBS Sp. z o.o. Ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce lub
(adres zamawiającego)
- za pośrednictwem faksu...........lub
(nr faksu)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej:.........
(adres e-mail)
Termin składania:2023-10-26
Miejsce i termin realizacji:- możliwego terminu wykonania zamówienia - nie dłużej niż do 10.11.2023.r.
Wymagania:- warunków płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury
- warunków gwarancji - (minimalny okres 36 miesięcy)
(inne informacje ważne dla zamawiającego)
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: