Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18755570 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-02-06
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana kabiny kierowcy, naprawa ramy i osprzętu w samochodzie
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 601 649 348, 56 63 98 124 / 125 faks 56 63 98 130,
E-mail:
Opis:Wymiana kabiny kierowcy, naprawa ramy i osprzętu w samochodzie DAF LF55 o nr rejestr. CT5520M,
nr VIN:
XLRAE55GF0L413171.
III. Wymagania do przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres naprawy pojazdu DAF LF55 nr rejestr: CT5520M, nr VIN: XLRAE55GF0L413171.
1. Kompleksowa wymiana kompletnej kabiny kierowcy na nową lub używaną, zabezpieczoną
antykorozyjnie i polakierowaną na kolor RAL 2003. Kabina krótka, dzienna, pozbawiona
wgnieceń, falistości, odprysków i zadrapań, bez nadstawki noclegowej i spoilera dachowego,
wyposażona w światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego o kształcie belki z logo MPO
TORUŃ w pełni uzbrojona i wyposażona (drzwi z ujednoliconymi kluczami, atrapy, pokrywy,
osłony przeciwsłoneczne, panele wyposażenia wnętrza, uszczelki, czytelne wskaźniki bez
uszkodzeń, szyby, fotele, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, instalacja elektryczna,
tapicerki w tym samym kolorze i fakturze, kolumna kierownicza, kierownica, włączniki,
lewarki, instalacja pneumatyczna kabiny, pedały hamulca, sprzęgła i przyspieszenia, pasy
bezpieczeństwa, ogrzewanie i klimatyzacja wraz z nawiewami i odpowiednim sterowaniem,
radioodbiornik, radiotelefon, anteny, tachograf, spryskiwacz i mechanizm oczyszczania szyby
czołowej, lustra zewnętrzne boczne i rampowe, zestaw narzędzi).
2. Wykonawca dokona przełożenia, podłączenia i legalizacji tachografu (w cenie usługi).
3. Wykonawca dokona podłączenia wszystkich instalacji, zdiagnozuje usterki, usunie i dokona
wszelkich koniecznych kalibracji.
4. Wykonawca wymieni wszystkie elementy zawieszenia kabiny, jej obrotu, unoszenia i blokady,
uzupełni olej hydrauliczny.
5. Wykonawca naprawi ramę główną w przedniej jej części oraz płytę nośną pługa, dokona
konserwacji antykorozyjnej.
6. Wykonawca wymieni zderzak przedni, oświetlenie, stopnie, elementy pasa przedniego,
chłodnice, wentylator kompletny, obudowy, kierownice nawiewu, uzupełni płyny techniczne
oraz czynnik klimatyzacji.
7. Wykonawca pokryje wszelkie koszty transportu pojazdu związane z naprawą( transport do
zakładu naprawczego Wykonawcy i po zakończonej naprawie do Zamawiającego).
8. Wykonawca dokona koniecznych napraw zawieszenia przedniego i układu kierowniczego oraz
regulacji geometrii podwozia z protokołem pomiaru wstępnego i końcowego.
Wyposażenie kabiny zgodne ze pierwotną specyfikacją producenta.
Naprawa pojazdu w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu
prac w trakcie naprawy oraz do oceny kabiny kierowcy przed jej zamontowaniem.
Specyfikacja:Pojazd można oglądać w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Kierownikiem Działu Technicznego - Tomasz Mucha, tel: 601 649 348.
Miejsce i termin składania ofert: X. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Wymiana kabiny DAF LF55 CT5520M,
nie otwierać przed 18.02.2020, godz. 10;15", z adresem nadawcy na kopertach w siedzibie
Zamawiającego (sekretariat) do dnia 18.02.2020 r. godz. 10;00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 18.02.2020 r. godz. 10;15
Termin składania:2020-02-18
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
Do sześciu tygodni od daty podpisania umowy.
Wymagania:V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
1. Formularz ofertowy.
2. Rejestr o działalności gospodarczej.
VII. Warunki udziału w postępowaniu
- zamawiający nie precyzuje warunków szczegółowych
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
X. Kryteria wyboru ofert i icłi znaczenie: Cena - 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy uPzp.
9. Gwarancja na wykonaną usługę min. 12 miesięcy.
Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
Kontakt:VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Tomasz Mucha, Kierownik Działu Technicznego tel: 601 649 348
Numer dokumentu:WK/P-16/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: