Zgłoś sugestię
AAA
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-06-10
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem - 5 zadań
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU
Adres: OS. PIASTOWSKIE 16, 61-148 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:61-877-20-24
E-mail:
Strona www:https://osiedlemlodych.pl/przetargi/
Opis:ZADANIE 10-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Rzeczypospolitej 50-56 w Poznaniu

ZADANIE 11-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Rzeczypospolitej 79-85 w Poznaniu

ZADANIE 12-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Rzeczypospolitej 86-92 w Poznaniu

ZADANIE 13-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Armii Krajowej 1-3 w Poznaniu

ZADANIE 14-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Armii Krajowej 4-10 w Poznaniu
Specyfikacja:ZADANIE 10-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Rzeczypospolitej 50-56 w Poznaniu
Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.
Kwota i termin wpłaty wadium 4.000,00 zł do dnia 08.07.2024r

ZADANIE 11-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Rzeczypospolitej 79-85 w Poznaniu
Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.
Kwota i termin wpłaty wadium 4.100,00 zł do dnia 08.07.2024r

ZADANIE 12-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Rzeczypospolitej 86-92 w Poznaniu
Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.
Kwota i termin wpłaty wadium 4.200,00 zł do dnia 08.07.2024r

ZADANIE 13-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Armii Krajowej 1-3 w Poznaniu
Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.
Kwota i termin wpłaty wadium 4.300,00 zł do dnia 08.07.2024r

ZADANIE 14-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Armii Krajowej 4-10 w Poznaniu
Opłata za SIWZ: 492,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.
Kwota i termin wpłaty wadium 4.400,00 zł do dnia 08.07.2024r
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert na wszystkie zadania do dnia 08.07.2024 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu
Termin składania:2024-07-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji wszystkich zadań 10;11;12;13;14-2024: do 31.10.2024r
Wadium:w Siwz
Wymagania:Na każde z zadań oferent może złożyć tylko po jednej ofercie.

ZADANIE 10-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Rzeczypospolitej 50-56 w Poznaniu
Kwota i termin wpłaty wadium 4.000,00 zł do dnia 08.07.2024r

ZADANIE 11-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Rzeczypospolitej 79-85 w Poznaniu
Kwota i termin wpłaty wadium 4.100,00 zł do dnia 08.07.2024r

ZADANIE 12-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Rzeczypospolitej 86-92 w Poznaniu
Kwota i termin wpłaty wadium 4.200,00 zł do dnia 08.07.2024r

ZADANIE 13-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Armii Krajowej 1-3 w Poznaniu
Kwota i termin wpłaty wadium 4.300,00 zł do dnia 08.07.2024r

ZADANIE 14-2024
Wymiana ocieplenia ścian szczytowych z malowaniem Osiedle Armii Krajowej 4-10 w Poznaniu
Kwota i termin wpłaty wadium 4.400,00 zł do dnia 08.07.2024r
Uwagi:Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Osiedle Młodych? w Poznaniu, Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.
Kontakt:Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedli lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu opłaty w wysokości j/w. Osobami do kontaktu z oferentami są: Paweł Wyszowski, Łukasz Budny, Wojciech Paczkowski, tel. 61-877-20-24, armiikrajowej@osiedlemlodych.pl
Źródło: Internet i własne