Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15051233 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-13
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana ogrodzenia
Organizator:Gmina Lelów
Adres: ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów
Województwo / powiat: śląskie, pow. częstochowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon/Fax: (34) 355 01 21/(34) 355 00 49
E-mail:
Opis:Planowana inwestycja obejmować będzie w głównej mierze wymianę ogrodzenia od strony pasa drogowego drogi gminnej. Zakres prac obejmuje ok. 110 mb ogrodzenia - zakres uzależniony od ceny. Zakres podzielony będzie na dwa place budowy w Nakle oraz w Lgocie Błotnej.
Zamawiający wymaga ujęcia w ofercie ogrodzenia o min. parametrach technicznych:
- wysokość ogrodzenia od poziomu terenu -1,5 + 1,6 m;
- szerokość między słupkami - ?2,5 m (w zależności od systemu);
- wysokość panelu - 1,3+1,5 m;
- panel systemowy z prętów 0 4 mm 3D RAL ocynkowane;
- mocowanie panelu w sześciu miejscach na słupku (jedna strona trzy punkty mocowania);
- brama uchylna systemowa (furtka) min. 1,0 m (światła) - z wkładką zamka;
- słupki systemowe o przekroju 40x60 mm ogrodzenia dług. min. 2,0 m osadzone w stopach betonowych wylewanych;
- słupek zakończony daszkiem;
- podmurówka betonowa wysokości 20+30 cm;
- stopa betonowa wylewana pod słupek min. 0 200 mm x 0,4 m
Zakres prac obejmuje min. Wykonanie dwóch furtek min. 1 [m] i ogrodzenie wskazanym panelem w ilości ustalonej przy umowie. Przedmiotem zapytania jest wycena 1 metra bieżącego ogrodzenia. Ogrodzenie powinno być kompletne i obejmować zaślepki, uchwyty itp. elementy niezbędne do prawidłowego montażu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny
Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia winny być prowadzone zgodnie przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18, lub na e-mail: a.milek@lelow.pl.
Termin składania:2018-03-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 30 lipca 2018 roku
Wymagania:Kryterium wyboru oferty: cena 1 [m] długość ogrodzenia ([mb])
Rodzaj umowy: ryczałtowa o roboty budowlane Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Artur Miłek kontakt jw. Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.
Numer dokumentu:GR.7013.1.2018(A.M.)
Źródło: Internet i własne
Załączniki: