Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17740394 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-29
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana oświetlenia na lampy w technologii LED w hali sportowej
Organizator:Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Adres: Siennicka 40, 04-393 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 870 13 27, fax. 22 870 13 27 w.120,
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa:
Wymiana oświetlenia na lampy w technologii LED w hali sportowej ,, Siennicka"
przy ul. Siennickiej 40
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert:
19.08.2019 r. do godz. 10.00
Dane adresowe do złożenia oferty: ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa - sekretariat
I piętro, p. 105, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl - z dopiskiem ,, Oświetlenie Siennicka
2019"
Termin składania:2019-08-19
Wymagania:Sposób złożenia oferty:
Osobiście TAK/NIE*
E-mail TAK/NIE*
Poczta/kurier TAK/NIE*
Uwagi:UWAGA! Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia
konkursu ofert bez podania przyczyny.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 27, fax. 22 870 13 27 w.120,
e-mail: sekretariat@osir.waw.pl
Kontakt:Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:
Robert Biedziński tel 22 879 77 51 wew.110
Źródło: Internet i własne
Załączniki: