Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-08
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana słupów oświetlenia drogowego
Organizator:TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Adres: Pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 8892124
E-mail:
Strona www:https://swoz.tauron.pl
Opis:Wymiana słupów oświetlenia drogowego na terenie osiedli wrocławskich - w systemie kup i zrób LZA5/AR-2911-554/2017
Opis zapytania
Kategoria zakupowa 24.14. Pozostałe usługi specjalistyczne
Miejsce i termin składania ofert: Data wszczęcia postępowania 08-11-2017 15:30
Termin składania ofert 17-11-2017 09:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=56614
Termin składania:2017-11-17
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia zgodnie z swz
Termin wykonania zamówienia zgodnie z swz
Wymagania:Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Tak
Wartość wadium zgodnie z swz
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.
Kontakt:TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Imię: Anna
Nazwisko: Rogacka
Ulica: Pl. Powstańców Śląskich 20
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 53-314
Email: anna.rogacka@tauron-dystrybucja.pl
Telefon: 71 8892124
Numer dokumentu:2017/TD-OWR/TD-OWR/04448/L/E
Źródło: Internet i własne
Załączniki: