Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-03-16
Przedmiot ogłoszenia:Wymiana stolarki okiennej
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Adres: ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 336 61 20
E-mail:
Opis:wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych nr 50/1 i 50/2 w budynku szkoły przy Ul. Koziej 3/5 w Warszawie
Specyfikacja:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 10:00.
Sposób składania ofert:
? w formie pisemnej - w opisanej kopercie złożonej w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, 00-464 Warszawa Ul. Szwoleżerów 5 w kancelarii na parterze lub
? w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym elektronicznym, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres oferty@zgn.waw.pl.
Termin składania:2023-03-28
Wymagania:na podstawie artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 w związku z art. 30 ustęp 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł
Podpis elektroniczny można uznać za prawidłowo złożony tylko wówczas, gdy można go skutecznie zweryfikować i potwierdzić jego ważność. Oznacza to, iż negatywny wynik takiej weryfikacji - za pomocą dostępnych Zamawiającemu narzędzi prowadzi do wniosku, że podpis elektroniczny nie został złożony. Złożenie oferty bez podpisu jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi o niezachowaniu formy wymaganej przepisami. Oferta złożona przez Wykonawcę nie będzie odpowiada wymogom koniecznym dla zachowania formy elektronicznej, wskazanym w artykule 78 § 1 Kodeksu cywilnego
Numer dokumentu:TZ-048/R/M/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: