Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15513345 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Wymiennik płytowy uszczelkowy
Organizator:ORLEN Południe
Adres: Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Województwo / powiat: małopolskie, pow. chrzanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:48242010054, 48605951350
E-mail:
Strona www:https://connect.orlen.pl/app/outRfx/143450/supplier/status
Opis:Z/832/04/2018/RT Wymiennik płytowy uszczelkowy
Kategorie zakupowe
(K.09.001) Reaktory, zbiorniki, wymienniki, kolumny
Miejsce i termin składania ofert: Rozpoczęcia składania ofert

07-06-2018 15:00

Zakończenie składania ofert

28-06-2018 09:00

Termin zadawania pytań

28-06-2018 09:00
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/143450/supplier/status
Termin składania:2018-06-28
Numer dokumentu:OPD/2/000296/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2018-06-27 16:01
Sprostowanie

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/143450/supplier/status

Z/832/04/2018/RT Wymiennik płytowy uszczelkowy

Spółka

ORLEN Południe

Zamawiający

Tomasz Ściebura (OPD)
Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

tomasz.sciebura@orlen.pl

+48242010054

+48605951350

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wymiennika płytowego uszczelkowego o specyfikacji pracy zgodnej ze wskazaną w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

Urządzenia wyłącznie nowa, nie regenerowane i z gwarancją.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń.

Adres dostawy:
ORLEN Południe S.A.
Zakład Trzebinia
Ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Oferty jak i wszelkie pytania należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Connect. Odpowiedź będzie przekazana tą samą drogą.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabryczne 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania zakupowego.
4. Odbiorcami danych są:
(1) organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa;
(2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania zakupowego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Każdemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym.  Pokaż więcej  Zwiń

Przedmiot oferty

Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 Wymiennik płytowy uszczelkowy zgodnie z załącznikiem. 1 SZT

PoprzedniNastępny
1 - 1

Weź udział w zapytaniu ofertowym
Numer zapytania ofertowego OPD/2/000296/18

Rozpoczęcia składania ofert

07-06-2018 15:00

Zakończenie składania ofert

28-06-2018 09:00

Termin zadawania pytań

28-06-2018 09:00

Kategorie zakupowe

(K.09.001) Reaktory, zbiorniki, wymienniki, kolumny

Składanie ofert

Na całość

Dostępne waluty

PLN, EUR

2018-06-22 13:07
Zmiana terminu

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/143450/supplier/status

Z/832/04/2018/RT Wymiennik płytowy uszczelkowy

Spółka

ORLEN Południe

Zamawiający

Tomasz Ściebura (OPD)
Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

tomasz.sciebura@orlen.pl

+48242010054

+48605951350

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wymiennika płytowego uszczelkowego o specyfikacji pracy zgodnej ze wskazaną w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

Urządzenia wyłącznie nowa, nie regenerowane i z gwarancją.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń.

Adres dostawy:
ORLEN Południe S.A.
Zakład Trzebinia
Ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Oferty jak i wszelkie pytania należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Connect. Odpowiedź będzie przekazana tą samą drogą.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabryczne 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania zakupowego.
4. Odbiorcami danych są:
(1) organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa;
(2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania zakupowego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Każdemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym.  Pokaż więcej  Zwiń

Przedmiot oferty

Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 Wymiennik płytowy uszczelkowy zgodnie z załącznikiem. 1 SZT

PoprzedniNastępny
1 - 1

Weź udział w zapytaniu ofertowym
Numer zapytania ofertowego OPD/2/000296/18

Rozpoczęcia składania ofert

07-06-2018 15:00

Zakończenie składania ofert

26-06-2018 13:00

Termin zadawania pytań

26-06-2018 13:00

Kategorie zakupowe

(K.09.001) Reaktory, zbiorniki, wymienniki, kolumny

Składanie ofert

Na całość

Dostępne waluty

PLN, EUR

2018-06-18 13:08
Zmiana terminu

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/143450/supplier/status

Z/832/04/2018/RT Wymiennik płytowy uszczelkowy

Spółka

ORLEN Południe

Zamawiający

Tomasz Ściebura (OPD)
Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

tomasz.sciebura@orlen.pl

+48242010054

+48605951350

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wymiennika płytowego uszczelkowego o specyfikacji pracy zgodnej ze wskazaną w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

Urządzenia wyłącznie nowa, nie regenerowane i z gwarancją.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń.

Adres dostawy:
ORLEN Południe S.A.
Zakład Trzebinia
Ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Oferty jak i wszelkie pytania należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Connect. Odpowiedź będzie przekazana tą samą drogą.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabryczne 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania zakupowego.
4. Odbiorcami danych są:
(1) organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa;
(2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania zakupowego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Każdemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym.  Pokaż więcej  Zwiń

Przedmiot oferty

Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 Wymiennik płytowy uszczelkowy zgodnie z załącznikiem. 1 SZT

PoprzedniNastępny
1 - 1

Weź udział w zapytaniu ofertowym
Numer zapytania ofertowego OPD/2/000296/18

Rozpoczęcia składania ofert

07-06-2018 15:00

Zakończenie składania ofert

22-06-2018 15:00

Termin zadawania pytań

22-06-2018 15:00

Kategorie zakupowe

(K.09.001) Reaktory, zbiorniki, wymienniki, kolumny

Składanie ofert

Na całość

Dostępne waluty

PLN, EUR