Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-08
Przedmiot ogłoszenia:Wynajem powierzchni pod automat
Organizator:Szkoła Podstawowa w Mstowie
Adres: ul. Partyzantów 2, 42-244 Mstów
Województwo / powiat: śląskie, pow. częstochowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 34-3284-107, 34-3295-285, Fax: 34-3284-141
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zapytania ofertowego :

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem powierzchni pod instalację jednego automatu do sprzedaży zimnych napojów i przekąsek, w holu Szkoły Podstawowej im. T. Kosciuszki w Mstowie.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin składania formularza ofertowego :

Formularz ofertowy należy złożyć do 21 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00
w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki Ul. Partyzantów 2,
42-244 Mstów, w kopercie oznaczonej w następyujący sposób :
,, Wynajem powierzchni pod automat ".
Termin składania:2023-08-21
Miejsce i termin realizacji:2. Okres realizacji wynajmu:
01.09.2023 r. do 30.06.2024 r.
Wymagania:3. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do ninniejszego zapytania ofertowego.
4. Kryterium Wyboru stanowić będzie oferowana przez firmy najwyższa cena brutto za wynajem powierzchni pod automat miesięcznie.
Stawka miesięczna wynajmu nie może być niższa, niż 500,00 zł brutto,
6. Dodatkowe informacje :
a).żywność z automatu musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z zdnia 26 lipca 2016r., w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młozieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywności żywienia ( Dz.U. z 2015 r. poz. 594 )
b). wynajmujący zastrzega sobie moźliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami.
c).wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnego Najemcy,
d) opłata za wynajem odbywać się będzie bezgotówkowo w formie przelewu na konto Wynajmującego.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: