Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16767744 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-02-04
Przedmiot ogłoszenia:Wynajem siłowni
Organizator:34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Adres: ul. Krakowska 11b, 35-111 RZESZÓW
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
dolnośląskie, pow. głogowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:26 115 56 59 fax. 26 115 63 85
E-mail:
Opis:Wynajem siłowni dla jednostek będących za zaopatrzeniu 34 WOG Rzeszów oraz dla żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w 2019 r. - zamówienie z podziałem na 22 części (zadania)
Rozdz. I Przedmiot zamówienia i termin realizacji:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wynajmie siłowni dla żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej z jednostek wojskowych pozostających na zaopatrzeniu 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie - zamówienie z podziałem na 22 następujące części (zadania):
a) Zadanie nr 1 - Wynajem siłowni na ternie miasta Łańcut;
b) Zadanie nr 2 - Wynajem siłowni na terenie miasta Głogów Małopolski;
c) Zadanie nr 3 - Wynajem siłowni na terenie miasta Leżajsk;
d) Zadanie nr 4 - Wynajem siłowni na terenie miasta Stalowa Wola;
e) Zadanie nr 5 - Wynajem siłowni na terenie miasta Tarnobrzeg;
f) Zadanie nr 6 - Wynajem siłowni na terenie miasta Kolbuszowa;
g) Zadanie nr 7 - Wynajem siłowni na terenie miasta Nowa Dęba;
h) Zadanie nr 8 - Wynajem siłowni na terenie miasta Dębica;
i) Zadanie nr 9 - Wynajem siłowni na terenie miasta Mielec;
j) Zadanie nr 10 - Wynajem siłowni na terenie miasta Strzyżów;
k) Zadanie nr 11 - Wynajem siłowni na terenie miasta Ropczyce;
l) Zadanie nr 12 - Wynajem siłowni na trenie miasta Jasło;
m) Zadanie nr 13 - Wynajem siłowni na terenie miasta Jarosław;
n) Zadanie nr 14 - Wynajem siłowni na terenie miasta Radymno;
o) Zadanie nr 15 - Wynajem siłowni na terenie miasta Przeworsk;
p) Zadanie nr 16 - Wynajem siłowni na terenie miasta Lubaczów;
q) Zadanie nr 17 - Wynajem siłowni na terenie miasta Sanok;
r) Zadanie nr 18 - Wynajem siłowni na terenie miasta Lesko;
s) Zadanie nr 19 - Wynajem siłowni na terenie miasta Krosno;
t) Zadanie nr 20 - Wynajem siłowni na terenie miasta Brzozów;
u) Zadanie nr 21 - Wynajem siłowni na terenie miasta Ustrzyki Dolne;
v) Zadanie nr 22 - Wynajem siłowni na terenie miasta Nowa Sarzyna.
3. Świadczenie stanowiące przedmiot zamówienia związane jest w szczególności
z zapewnieniem dostępu do usługi rekreacyjnej, realizowanej na podstawie karnetów/biletów umożliwiających korzystanie z obiektów sportowych w celu realizacji indywidualnych treningów sportowych w ramach samokształcenia w wymiarze dwa razy w tygodniu po
1 godzinie.
Sala do ćwiczeń siłowych wyposażona w:
a) minimum dwie bieżnie elektryczne;
b) komplet sprzętu i wyposażenia do treningu siłowego z wolnymi ciężarami;
-ławeczka prosta wraz z stojakami;
-ławeczka łamana;
-ławeczka skośna ławeczka do treningu mięśni dwugłowych (,,modlitewnik");
-ławeczka do mięśni brzucha;
-gryfy proste i łamane;
-komplet talerzy do gryfów (od 1 kg do 20 kg);
-komplet hantli (od 5 kg do 20 kg);
c) maszyny do treningu siłowego;
d) drążek do podciągania.
4. Wydawanie biletów uprawniających do wstępu na siłownie odbywać się będzie na podstawie
i zgodnie z Imiennymi Wykazami żołnierzy uprawnionych do korzystania z usług sportowo - rekreacyjnych, który przekazany zostanie Wykonawcy realizującemu daną część zamówienia po podpisaniu umowy. Na podstawie ww. Wykazów Wykonawca sporządzi ,,miesięczną listę obecności", w której odnotowywać będzie - na podstawie dokumentu tożsamości żołnierza - faktyczną liczbę biletogodzin wykorzystanych przez niego w danym miesiącu kalendarzowym. Lista ta będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach określonych w §5 Projektu umowy (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia (zadania) określony został w odrębnych dokumentach (tj. Załącznikach od nr 1A do nr 1V do ogłoszenia).
6. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia Projektu umowy (Załącznik nr 3 do ogłoszenia - jeden projekt umowy dla wszystkich zadań).
7. Zamówienie realizowane będzie od 1 marca 2019 r. do 29 listopada 2019 r.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Ofertę należy przesłać lub dostarczyć w formie pisemnej do Zamawiającego na adres:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11 b, 35-111 Rzeszów, Kancelaria Jawna (budynek 12, pokój nr 1).
5. Termin składania ofert upływa z dniem 12.02.2019 r. o godz. 10:30.
UWAGA:
Miejsce składania ofert (tj. Kancelaria Jawna) znajduje się na terenie 34 WOG w budynku nr 12 w pok. nr 1, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych w Biurze Przepustek przy bramie głównej, po okazaniu dokumentu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dotarcia do kancelarii. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej !
Otwarcie ofert:6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11 b, 35-111 Rzeszów, (budynek 12, pok. nr 9).
Termin składania:2019-02-12
Miejsce i termin realizacji:7. Zamówienie realizowane będzie od 1 marca 2019 r. do 29 listopada 2019 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) sprawy merytoryczne: Tomasz ZIELIŃSKI;
2) sprawy proceduralne: Paulina SZMUC.
Numer dokumentu:ZS/3/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: