Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-05
Przedmiot ogłoszenia:Wyposażenie pracowni szkolnych
Organizator:Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang
Adres: Torfowa 3/1, 30-384 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:533327941
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/30676
Opis:Akademia kompetencji kluczowych

Część 1
Doposażenie pracowni szkolnych - Gmina Łukowica

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiot zamówienia stanowi wyposażenie pracowni szkolnych trzech szkół Podstawowych w Gminie Łukowica: SP im. Marii Konopnickiej w Roztoce, SP im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, SP im. Kazimierza Pułaskiego w Jadamwoli.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-15
Termin składania:2021-02-15
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wadium:w załącznikach
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPMP.10.01.03-12-0433/19 - Akademia Kompetencji Kluczowych
Zamówienia uzupełniające
Szczegółowy opis znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.
Warunki zmiany umowy
Szczegółowy opis znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Szczegółowy opis znajduje się z Zapytaniu ofertowym.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Szczegółowy opis znajduje się z Zapytaniu ofertowym.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Szczegółowy opis znajduje się z Zapytaniu ofertowym.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Szczegółowy opis znajduje się z Zapytaniu ofertowym.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-05
Data ostatniej zmiany
2021-02-05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty przyznawane za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg wzoru:
Cena brutto najtańszej oferty / Cena brutto badanej oferty x 100 = Liczba przyznanych punktów.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Grzegorz Mordecki
tel.: 533327941
e-mail: grzegorz.mordecki@masterlang.eu
Kod CPV:39162000-5, 39162110-9
Numer dokumentu:2021-2658-30676, 2/AKK/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: