Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24807131 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-03-06
Przedmiot ogłoszenia:Wywóz nieczystości płynnych
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie
Adres: ul. Dmowskiego 3, 42-200 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 34 325 10 68
E-mail:
Opis:Wywóz nieczystości płynnych z Obwodu drogowego w Rząsawie
Miejsce i termin składania ofert: termin składania ofert do 13.03.2023r.
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie, sekretariat ul.
Dmowskiego 3, 42-200 Częstochowa lub e-mail kat_rdk1@gddkia.gov.pl do dnia
13.03.2023 r.
Termin składania:2023-03-13
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia1): 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Katarzyna Rak-Styrczewska , tel. 34 325 10 68
(imię i nazwisko, tel.)
Źródło: Internet i własne