Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-17
Przedmiot ogłoszenia:Zabezpieczenie imprezy
Organizator:Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi
Adres: Zawoja 1476, 34-222 Zawoja
Województwo / powiat: małopolskie, pow. suski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 33 877 50 66
E-mail:
Opis:Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

Przedmiot zamówienia:- zabezpieczenie imprezy - ,,XXXV Babiogórska Jesień" w Zawoi
- płotki zabezpieczające ciężkie tzw. ,,bojówki".
- monitoring mobilny
Istotne warunki zamówienia:
- piątek - 27 września 2019 r - godziny pracy: 20.00 - 12.00 (sobota) - 4 osoby
- sobota - 28 września 2019r. - godziny pracy: 12:00 - 18:00 - 10 osób,
18:00 - 23:00 - 26 osób; 23:00 - 24:00 - 16 osób;
- niedziela - 29 września 2019r. - godziny pracy: 00:00 (24.00)- 10:00 (niedziela)
4 osoby, 10:00 - 16:00 - 6 osób, 16:00 - 20:00 - 8 osób
- płotki zabezpieczające ciężkie tzw. ,,bojówki" - 80 mb.
- monitoring mobilny: sobota-niedziela (28-29.09.2019)
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania oferty:
Wypełniony w języku polskim formularz ,,Oferta", według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi (adres: 34-222 Zawoja Centrum) lub przesłać drogą mailową na adres: bck@zawoja.pl do dnia 19 sierpnia 2019 r.Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę nie tylko cena, ale także doświadczenie przy zabezpieczaniu tego typu imprez.
Termin składania:2019-08-19
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: 27-29 września 2019r.
Wymagania:Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: