Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24158883 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-11-07
Przedmiot ogłoszenia:ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE PROCESU SZKOLENIA ŻOŁNIERZY
Organizator:21. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Eugeniusza Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261313015
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/21wog/public/postepowanie?postepowanie=36503804
Opis:ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE PROCESU SZKOLENIA ŻOŁNIERZY Z RO 21 WOG ELBLĄG
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/21wog/public/postepowanie?postepowanie=36503804

TERMIN SKŁADANIA ofert
15-11-2022 12:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 15-11-2022 12:00:00
Termin składania:2022-11-15
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
CENA BRUTTO

Waga %:
100.00
Kontakt:21. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Eugeniusza Kwiatkowskiego 15
82-300 Elbląg
tel. 261313015
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
Numer dokumentu:07/11/2022/157
Źródło: Internet i własne
Załączniki: