Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-05
Przedmiot ogłoszenia:ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
Organizator:Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Adres: ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1, 80-866 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 512 626 222
E-mail:
Opis:Zapraszamy do złożenia oferty w związku z realizacją zadania ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE nr 54 z dnia 4.01.2022 r. - zajęcia wyrównawcze dla dzieci z doświadczeniem migracji, wyrównujące różnice programowe pomiędzy polskim systemem edukacji a systemem kraju pochodzenia.
w ramach projektu pt. ,,Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu.",
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym od 10.01.2022 r. do 30.08.2022 r. w grupach (maksymalnie 6 os.) lub/i indywidualnie. Zajęcia skierowane są do grupy docelowej FAMI (szczegółowy opis http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/). Kursy organizowane będą w oparciu o standardy wypracowane w ramach projektu.

Zajęcia prowadzone będą na różnych poziomach zaawansowania (w oparciu o zdiagnozowane zapotrzebowanie). Celem przeprowadzenia zajęć jest wyrównanie poziomu wiedzy i kompetencji dzieci z doświadczeniem migracji do realizowanej przez nie w szkole podstawy programowej. Zajęcia mogą mieć bardziej sprecyzowany cel, np. przygotowanie do odbycia egzaminu z danego przedmiotu/grupy przedmiotów. Preferowane są grupy międzyklasowe, realizujące ten sam zakres podstawy programowej.

Kursy zostaną uruchomione w województwie pomorskim w lokalizacjach uzgodnionych z zamawiającym lub/oraz w formie zdalnej z wykorzystaniem dostępnych, bezpłatnych programów. Preferowana jest stacjonarna forma zajęć. Zajęcia mogą w dowolnym momencie, ze względu na sytuacje epidemiologiczną lub inne istotne czynniki, zmienić formę ze stacjonarnych na zdalne lub ze zdalnych na stacjonarne.

Poszukiwane są osoby następujących specjalizacji:
I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
1. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych, edukacja wczesnoszkolna, 12 grup, Gdańsk,
2. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych, edukacja wczesnoszkolna, 1 grupa, Kwidzyn,
3. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych, edukacja wczesnoszkolna, 1 grupa, Pruszcz Gdański
II. JĘZYK POLSKI
1. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego (z naciskiem na naukę języka polskiego jako obcego), 4-8 klasa szkoły podstawowej, 3 grupy, Rotmanka
2. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 4-8 klasa szkoły podstawowej, 8 grupy, Gdańsk
3. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 3-4 klasa szkoły podstawowej, 1 grupa, Gdańsk
4. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 7-8 klasa szkoły podstawowej, 1 grupa, Gdańsk
5. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 8 klasa szkoły podstawowej, 1 grupa, Gdańsk
6. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, w tym przygotowanie do egzaminu, 8 klasa szkoły podstawowej, 4 grupy, Pruszcz Gdański
7. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego, Liceum Ogólnokształcące, Gdańsk - 2 grupy
8. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, liceum ogólnokształcące i szkoła branżowa, 2 grupy, Tczew
9. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, w tym przygotowanie do egzaminu, 8 klasa ,1 grupa, Tczew
10. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, , 5 klasa ,1 grupa, Tczew
11. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, branżowa szkoła zawodowa, 1 grupa, Tczew
12. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 1 klasa technikum, 4 grupy, Sopot

III. MATEMATYKA
1. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, 4-6klasa, 6 grup, Rotmanka,
2. Osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, w tym przygotowanie do egzaminu, 8 klasa szkoły podstawowej, 2 grupy, Pruszcz Gdański
3. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, 4-8 klasa szkoły podstawowej, 3 grupy, Gdańsk
4. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, liceum ogólnokształcące i szkoła branżowa, 2 grupy, Tczew
5. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, w tym przygotowanie do egzaminu, 8 klasa ,1 grupa, Tczew
6. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, 1 klasa technikum, 6 grup, Sopot

IV. GEOGRAFIA
1. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z geografii, 8 klasa (przygotowanie do egzaminu), 1 grupa, Rotmanka,
2. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z geografii, 5 klasa ,1 grupa, Tczew
3. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z geografii, 6 klasa ,1 grupa, Tczew
4. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z geografii, 1 klasa, technikum, 1 grupa, Sopot
5. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z geografii, 5-8, 4 grupy, Gdańsk

V. HISTORIA
1. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z historii, 8 klasa (przygotowanie do egzaminu), 1 grupa, Rotmanka,
2. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z historii, Liceum Ogólnokształcące, Gdańsk - 2 grupy
3. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z historii, 5-8 klasa, 4 grupy, Gdańsk

VI. CHEMIA
1. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z chemii, 7-8 klasa (w tym przygotowanie do egzaminu), 2 grupy, Rotmanka

VII. BIOLOGIA
1. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z biologii, 7-8 klasa (w tym przygotowanie do egzaminu),1 grupa, Rotmanka
2. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z biologii, 5 klasa, 1 grupa, Tczew
3. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z biologii, 6 klasa, 1 grupa, Tczew
4. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z biologii, 5-8 klasa, 4 grupy, Gdańsk

VIII. JĘZYK NIEMIECKI
1. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego, 7-8 klasa (w tym przygotowanie do egzaminu),2 grupy, Rotmanka
2. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego szkoła branżowa, 1 grupa, Tczew
3. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego szkoła branżowa, 1 grupa, Sopot

IX. JĘZYK ANGIELSKI
1. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, 4-6 klasa szkoły podstawowej, 1 grupa, Gdańsk
2. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, Liceum Ogólnokształcące, 1 grupa, Gdańsk,
3. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, szkoła branżowa, 1 grupa, Tczew
4. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, szkoła średnia, branżowa, 1 grupa, Pruszcz Gdański
5. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, szkoła średnia, branżowa, 4 grupy, Sopot
X. FIZYKA
1. Osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z fizyki, 6-8 klasa, 2 grupy, Gdańsk

XI. PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych - logistyka, z uwzględnieniem przygotowania do egzaminu zawodowego, szkoła średnia, 1 grupa, Gdańsk
2. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych w zawodzie magazynier - logistyk, z uwzględnieniem przygotowania do egzaminu zawodowego, branżowa szkoła zawodowa, 1 grupa, Tczew
3. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych w zawodzie fryzjer z uwzględnieniem przygotowania do egzaminu zawodowego - branżowa szkoła zawodowa, 2 grupy, Tczew
4. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych "pracownia kucharska", 1 klasa szkoły branżowej ,1 grupa, Rusocin
5. osoba do prowadzenia zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik logistyk, 1 grupa, Sopot

Poszukujemy specjalistów do przeprowadzenie zajęć wyrównawczych w 107 grupach. Jeden wykonawca może realizować więcej niż jedną grupę.
Szacowana wartość zamówienia: 120 000 zł

Stawka za godzinę zegarową zajęć przewidziana w budżecie projektu to 50zł brutto z kosztami pracodawcy.

Metody: wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne i przedmiotowe Realizowane bezpośrednio oraz online, nagrywanie wykładów w formie audio i wideo.

W przypadku, gdy łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy przekracza 240 godzin miesięcznie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin lub odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3. Oferta musi być czytelna;
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.01.2022 do godz. 23:59.
- podpisane, w formie skanu, pocztą elektroniczną na adres emilia.garska@cwii.pl.
Otwarcie ofert:Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 10.01.20211 od godz. 12:00 w formie zdalnej.
Termin składania:2022-01-09
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: od 10.01.2022 do 31.08.2022 r. Warunkiem podpisania umowy jest zebranie przynajmniej 1 grupy. Zajęcia będą się odbywać średnio 2x w tygodniu, będą trwać 1 godzinę zegarową. Terminy realizacji zostaną ustalone pomiędzy grupą a wykonawcą.
Wymagania:III. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty, należy unikać warunków ograniczających konkurencję)
1. Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów danego kierunku, min. 2 rok i wyżej.
2. Przygotowanie pedagogiczne wg definicji określonej w rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, udokumentowane umowami / świadectwami pracy / rekomendacjami.

Weryfikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 1 i przedłożonych dokumentów.

IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny lub preselekcji)

1. Doświadczenie w pracy aktywnymi metodami nauczania - minimum 1 rok. Weryfikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 1 oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Doświadczenie w pracy* w środowisku międzykulturowym**, minimum 1 rok
Weryfikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr1.

3. Znajomość narzędzi pracy zdalnej. Weryfikacja nastąpi podstawie Załącznika nr 1 oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Ukończony kurs / szkolenie / studia podyplomowe przygotowujące metodycznie do nauczania obcokrajowców.

* ,,Pracę" rozumiana jako różne formy aktywności: praca zawodowa, praca ekspercka, np. trener/ka, korepetytor/ka, animator/ka etc, uwzględniając odpłatne formy zatrudnienia oraz wolontariat.
** ,,Środowisko międzykulturowe" rozumiane jako zespół przynajmniej dwóch różnych kręgów kulturowych, np. mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych etc.
KRYTERIA PRESELEKCJI
1. Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów danego kierunku, min. 2 rok i wyżej.
2. Przygotowanie pedagogiczne lub minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Weryfikacja nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów i załącznika nr 1.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT (w tym kryteria oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli dotyczy) maksymalnie 70 pkt. (K)
1. Cena - maksymalnie 5 pkt. (C)
punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem/sposobem:
- oferta z najniższą ceną - 5 pkt.
- oferta z cena zawarta w przedziale pomiędzy najniższa a najwyższą - 3 pkt.
- oferta z najwyższą cena - 0 pkt.

Punktacja za kryterium ceny będzie przyznawana w następujący sposób:
C= Cmin/Co x 5
Gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród cen zaproponowanych w złożonych ofertach
Co - cena brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium ,,Cena" wynosi 5. Ocena tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji uzyskanych w Formularzu ofertowym

2. Doświadczenie w pracy aktywnymi metodami nauczania - maksymalnie 15 pkt. (A)
- bardzo duże doświadczenie (powyżej 5 lat) - 15 pkt.
- duże doświadczenie (od 1 lat do 5 lat) - 10 pkt.
- wystarczające doświadczenie (1 rok) - 5 pkt.

Weryfikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr1.

3. Doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym - maksymalnie 15 pkt. (Ś)
- bardzo duże doświadczenie (powyżej 5 lat) - 15 pkt.
- duże doświadczenie (od 1 lat do 5 lat) - 10 pkt.
- wystarczające doświadczenie (1 rok) - 5 pkt.

4. Ukończony kurs / szkolenie / studia podyplomowe przygotowujące metodycznie do nauczania obcokrajowców - maksymalnie 15 pkt. (M)
- ukończone studia podyplomowe- 15 pkt.
- ukończony kurs (minimum 30h) - 10 pkt.
- ukończone szkolenie (min. 8h) - 5 pkt.

5. Rozmowa kwalifikacyjna maksymalnie 20 pkt. (R):
- znajomość potrzeb, problemów i wyzwań w edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym- od 0 do 8 pkt.
Mała znajomość - 2 punkty, częściowa znajomość - 6 punktów, dobra znajomość - 8 punktów
- umiejętności pracy w środowisku międzykulturowym - od 0 do 8 pkt.
Wiedza na temat stereotypów, dyskryminacji, uprzedzeń - 0-2pkt, samoświadomość kulturowa - 0-2 pkt, umiejętność posługiwanie się językiem wrażliwym kulturowo 0-4 pkt.
- umiejętność prowadzenia procesu edukacyjnego on-line - od 0 do 4 pkt
Znajomość narzędzi i metod - 2 pkt, znajomość narzędzi i metod, podparte doświadczeniem w ich wykorzystywaniu - 4pkt

Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (K) przyznanych za poszczególne kryteria zgodnie ze wzorem:

K=
Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI.

Warunki Udziału w postepowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub osoby prowadzące własna działalność gospodarczą pod warunkiem osobistego wykonywania czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia), którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjnym do wykonania zamówienia.
2. O udzielnie zamówienia NIE MOGĄ ubiegać się osoby, które są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się sytuacje, w których osoby uczestniczące w prowadzeniu postepowania lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postepowania sprawują jednocześnie u dostawcy lub wykonawcy funkcje decyzyjne lub są zaangażowane po stronie wykonawcy w realizację projektu, natomiast powiązanie kapitałowe oznacza posiadanie przez Beneficjenta udziałów u dostawcy lub wykonawcy, bez względu na ich wielkość.
3. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków, udziału w postepowaniu zostaną wykluczeni z postepowania. Z postepowania o udzielenie zamówienia wklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postepowania.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano ogłoszenia o zamówieniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku do zawarcia umowy.
4. Termin związania ofertą: do 31 sierpnia 2022 roku.

XI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1, 80-866 Gdańsk, e-mail:centrum@cwii.org.pl.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, której udzielasz zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom. Brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam nawiązanie współpracy. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania danych od tego momentu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Emilia Garska,
tel. 512 626 222
e-mail: emilia.garska@cwii.pl
Numer dokumentu:54
Źródło: Internet i własne
Załączniki: