Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-16
Przedmiot ogłoszenia:Zakup asortymentu narzędziowego
Organizator:RAMB Sp. z o.o
Adres: Piaski 2,, 97-400 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 44 737 78 01 fax. +48 44 737 78 02
E-mail:
Opis:I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu narzędziowego jak poniżej:

Tabela nr 1

LP

NAZWA

ILOSĆ

JM

1

Kosiarka Makita PLM 5113N2 zalana olejem, zdatna do użytku z pełnym wyposażeniem do mulczowania trawy.

2

szt.

2

Kosa spalinowa FS 410 STIHL z pełnym wyposażeniem

3

szt.

3

Pilarka spalinowa STIHL MS251 z pełnym wyposażeniem

3

szt.

4

Przecinarka spalinowa STIHL TS 420 z pełnym wyposażeniem

1

szt.

5

Dmuchawa BG86 STIHL z pełnym wyposażeniem

2

szt.

Tabela nr 2

LP

NAZWA

ILOSĆ

JM

1

Wiertarka magnetyczna FEIN KBU 35Q z pełnym wyposażeniem

3

szt.

2

Wiertarka DEWALT DWE 1622K ze stopą magnetyczną

3

szt.

Tabela nr 3

LP

NAZWA

ILOSĆ

JM

1

Agregat prądotwórczy Pramac PX 8000 230V AVR zalany olejem, zdatny do użytku z pełnym wyposażeniem

2

szt.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: lidia.latosinska@ramb.pl

- faksem na nr.: 44/737 77 89

do dnia 24.07.2018 r. do godz. 1500
Termin składania:2018-07-24
Miejsce i termin realizacji:II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia - do 7 dni od daty otrzymania zamówienia

III. MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA.

Magazyn Centralny RAMB - 3 dni przez terminem dostawy awizacja telefoniczna w terminach: poniedziałek- piątek w godzinach 700÷1300.
Wymagania:WYMAGANA DEKLARACJA ZGODNOŚCI, KARTA GWARANCYJNA ORAZ INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM DLA WSZYSTKICH POZYCJI

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych- całościowo na każdą z Tabel.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE.

Dowód dostawy w 2 egzemplarzach.
Deklaracja zgodności, karta gwarancyjna oraz instrukcja w języku polskim.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Dla swojej ważności oferta powinna zawierać:

Nazwę Firmy,
Datę sporządzenia,
Adres lub siedzibę oferenta, dane osoby do kontaktu w sprawach oferty, numer telefonu, email, numer NIP, Regon,
Wartość całej oferty PLN wraz z kosztami transportu.
Podpisane oświadczenia nr 1,2.
Warunki płatności, preferowany przelew min. 30 dni liczony od daty otrzymania faktury VAT,
Akceptację Ogólnych Warunków Zamówienia.
Okres związania z ofertą - min. 30 dni (liczony od daty określającej termin złożenia oferty),
Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę.

Proszę o przesłanie oferty w dniu składania ofert.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,
Numer dokumentu:1778/M/2018/LL
Źródło: Internet i własne
Załączniki: