Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21071610 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-04-15
Przedmiot ogłoszenia:Zakup części do pojazdów
Organizator:PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów
Adres: ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 44 737 2516
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/38538/details
Opis:Zakup części do pojazdów Land Rover Defender dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Nazwa postępowania:
Zakup części do pojazdów Land Rover Defender dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa do pojazdów Land Rover Defender dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, szczegółowo opisanych w pkt.3.2. SWZ

Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/38538/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
22-04-2021 12:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 22-04-2021 12:00
Termin składania:2021-04-22
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów,ul. Św. Barbary 3, 97-400 Rogowiec, Magazyn: 036
Wymagania:Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków, zgodnie z pkt. 5 SWZ.
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt. 5.1.1 -5.1.2. SWZ.
3. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami, zgodnie z pkt. 9 SWZ.
4. Miejsce oraz termin składania Ofert / Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym, zgodnie z pkt. 10 SWZ.
5. Kryteria oceny ofert i ich wagi, zgodnie z pkt. 12 SWZ.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Daniel Klimczak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Daniel.Klimczak@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 2516
Numer dokumentu:POST/GEK/CSS/PMK-KWB/02500/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: