Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów
Organizator:Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Wodzisławska 37A, 44-351 Turza Śląska
Województwo / powiat: śląskie, pow. wodzisławski
Państwo: Polska
NIP:PL6472568248
Telefon / fax:518723864
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/183429
Opis:. ,,Wsparcie przygotowania kadr nowoczesnej gospodarki poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Florystyki do 31-12-2023 r., przeszkolenie 200 uczestników do 30-09-2025 r."
Powstaje w kontekście projektu
POPT.21.27.00-00-0001/21 - Wsparcie przygotowania kadr nowoczesnej gospodarki poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Florystyki do 31-12-2023 r., przeszkolenie 200 uczestników

Część 1
Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów dla BCU

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów dla budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki przy Ul. Ligonia 4 w Turzy Śląskiej w ramach konkursu ,,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" Krajowego Planu Odbudowy
Okres gwarancji
60 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-01-15
Termin składania:2024-01-15
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
wodzisławski
Gmina
Gorzyce
Miejscowość
Turza Śląska
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-01-16
Koniec realizacji
2024-01-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zadanie jednoetapowe
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Nie dotyczy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent prowadzi działalność w zakresie montażu klimatyzatorów.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny do realizacji zadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wymagana realizacja przynajmniej jednej dostawy klimatyzatorów w okresie ostatnich 3 lat za kwotę 100.000,00 zł. brutto.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wymagane wypełnienie oświadczeń (w załącznikach) oraz formularza ofertowego i wykazu dostaw.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-01-04
Data ostatniej zmiany
2024-01-04 15:12:55

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena Kryterium cena-punkty
Najniższa cena 40,00
II pozycja rankingu cenowego 30,00
III pozycja rankingu cenowego 29,00
IV pozycja rankingu cenowego 28,00
V pozycja rankingu cenowego 27,00
itd..
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin Kryterium termin realizacji- ilość punktów
31-01-2024 30,00
Inny termin 15,00
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji Kryterium cena-punkty
60 miesięcy 30,00
48 miesięcy 20,00
36 miesięcy 10,00
24 miesiące 0,00
Kontakt:Osoby do kontaktu
Małgorzata Kiedyk
tel.: 518723864
e-mail: m.kiedyk@rekpol.info
Kod CPV:39717200-3
Numer dokumentu:2024-53566-183429
Źródło: Internet i własne
Załączniki: