Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup gadżetów reklamowych i materiałów szkoleniowych
Organizator:Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy
Adres: ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 733 866 444
E-mail:
Opis:zakup gadżetów reklamowych i materiałów
szkoleniowych (teczki konferencyjne, torby, bloczki z karteczkami)
1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup gadżetów promocyjnych i materiałów szkoleniowych.
Wymagania dotyczące specyfikacji przedmiotu zamówienia:
a) Teczki konferencyjne:
- Format: A4
- Kolor: czarny lub szary
- Materiał: filc, korek gładki lub teczka lniana
-Ilość: 50szt.
-Informacje dodatkowe: zapinany na zamek lub zatrzask, nadruk na przedniej okładce z
motywem kwiatowym, kieszeń na dokumenty A4 i dwie dodatkowe kieszenie, uchwyt na
długopis.
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz
nazwy programu, z którego finansowany jest projekt, znak Herbu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego złożonego z symbolu graficznego i nazwy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który
współfinansuje projekt musi być zgodny z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej
programu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
Dodatkowo logo Zamawiającego.
b) Torby:
-Wymiary minimalne: 430 x 240 x 200
-Materiał: poliester min. 300 D
-Kolor: szary, granatowy, czarny
-Ilość: 50szt.
- Torba sportowa/podróżna z 1 komorą główną i kieszenią z przodu. Pojemność 18 L
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz
nazwy programu, z którego finansowany jest projekt, znak Herbu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego złożonego z symbolu graficznego i nazwy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który
współfinansuje projekt musi być zgodny z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej
programu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
Dodatkowo logo Zamawiającego.
c) Bloczki z karteczkami:
-Ilość 50 sztuk
-Kolor opakowania: mix
-Kolor kartel. biały
-Ilość kartel. 200szt.
-Informacje dodatkowe: Blok zawierający 200 karteczek z papieru o gramaturze 70 g/m2 oraz 5
x 25 karteczek o gramaturze 75 g/m2 w oprawie z laminowanego kolorowego papieru o
gramaturze 128g/m2.
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz
nazwy programu, z którego finansowany jest projekt, znak Herbu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego złożonego z symbolu graficznego i nazwy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który
współfinansuje projekt musi być zgodny z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej
programu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
Dodatkowo logo Zamawiającego.
d) Teczki konferencyjne:
- Format: A4
- Kolor: czarny, szary lub brązowy
-Ilość: 70szt.
-Informacje dodatkowe: Teczka A4 z 20-kartkowym notesem o wymiarach 210 x 290 mm,
kolorowymi karteczkami memo, kieszenią na dokumenty i długopisem.
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz
nazwy programu, z którego finansowany jest projekt, znak Herbu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego złożonego z symbolu graficznego i nazwy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który
współfinansuje projekt musi być zgodny z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej
programu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.
Dodatkowo logo Zamawiającego.
2. Wykonawca musi zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Dostawa wliczona w cenę przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tj. dotyczących części przedmiotu
zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca usługi nie może powierzyć podwykonawcom.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania ofertowego
bez wyłonienia Wykonawcy i bez podania przyczyn.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę (tj. Załącznik nr 1, 2 i 3) należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocz-
towego na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brod-
nica lub
w formie elektronicznej wysyłając ofertę na adres e-mailowy: lgd.miastabrodnicy@wp.pl
2. Termin składania ofert upływa 6 dni od dnia zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie
www.lgd.brodnica.pl to jest 10 września 2019 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta nie odpowiadająca treści zapytania ofertowego nie będzie uwzględniania przy ocenie
ofert.
5 DO ZŁOŻONEJ OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA
WYCENIANYCH PRODUKTÓW
Termin składania:2019-09-10
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 wrzesień 2019r.
Wymagania:2. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz.
3. Oferta powinna być złożona zgodnie z wzorem załączonym do zapytania ofertowego.
4. Cena oferty ma uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia oraz wszelkie warunki stawiane
przez Zamawiającego. Cena ma być określona według zapisu: cena netto, kwota podatku VAT
i kwota brutto za całość usługi.
KRYTERIA WYBORU OFERTY Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I OPIS SPOSOBU
OCENY OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się:
Oferowana cena - 100 %
Kontakt:Wszelkie informacje będą udzielane w godz. 7:15-15:15 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy pod numerem telefonu 733 866 444 lub e-mail biur@lgd.brodnica.pl
Numer dokumentu:LGDMB-ZO/8/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: