Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15212619 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-04-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostarczenie fontanny wody pitnej
Organizator:Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Adres: ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Legnica
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. cent. 76 85 54 700, 76 85 54 701, fax 76 85 67 303
E-mail:
Opis:Zakup i dostarczenie fontanny wody pitnej,
dla Działu Sieci Wodociągowej LPWIK S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Warunkach Zamówienia (WZ).
Specyfikacja:Dokumentacja przetargowa (Warunki Zamówienia) znajduje się na stronie internetowej LPWiK S.A. www.lpwiksa.com.pl w zakładce przetargi.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Sekretariat LPWiK S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica w terminie do: 24.04.2018 r. godz. 13.00.
Termin składania:2018-04-24
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin realizacji: do 8 tyg. od popisania umowy.
Wymagania:W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w przetargu oraz inne warunki określone w WZ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Kontakt:Mieczysław Klimek-Rozenblat - Kierownik działu sieci wodociągowej, tel. 768 554 745.
Numer dokumentu:PR/220/34-N/04/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: