Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa artykułów biurowych
Organizator:Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Adres: ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax.: 89-625-32-79
E-mail:
Opis:zakup i dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, formularz ofertowy oraz projekt umowy
dostępne są w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy (pokój nr 33) oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy pod adresem
www.bip.warmia.mazury.pl/powiat nidzicki/ w zakładce zamówienia publiczne.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) wraz z
zaakceptowanym projektem umowy (załącznik nr 3) do dnia 20 listopada 2019 roku do
godz. 15;30
Termin składania:2019-11-20
Miejsce i termin realizacji:Informujemy jednocześnie, że żądany termin realizacji zamówienia upływa dnia
29 listopada 2019 roku.
Wymagania:UWAGA: do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów Starostwa
Powiatowego w Nidzicy.
Numer dokumentu:OSO.272.13.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: