Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24335701 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-06
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa foteli biurowych
Organizator:Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Adres: Trylogii 2, 01-982 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/701401
Opis:OLI.26.35.2022.JHW Zakup i dostawa foteli biurowych dla IS-PIB
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Krzesło biurowe Krzesło biurowe MARKUS Vissle ciemnoszary; IKEA, nr kat. 702.611.50 3 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Trylogii 2
01-982, Warszawa (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/701401
Składania : 08-12-2022 12:45:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 08-12-2022 13:00:00
Termin składania:2022-12-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji - maksymalnie do 4 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez podania przyczyny.
Informacje o postępowaniu będą udzielane TYLKO w formie pisemnej poprzez platformę zakupową.
Zamawiający informuje, że w przypadku Zapytania ofertowego, jakim jest to postępowanie, nie ma obowiązku wysyłania ani publikacji informacji z otwarcia, zamknięcia czy wyboru ofert.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.
Proszę o podawanie cen jednostkowych za 1 sztukę / komplet. System sam dokona wyliczenia ile to będzie za całość i podsumuję Państwa ofertę. Przed akceptacją proszę o zweryfikowanie czy wszystko się zgadza.
Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane w postępowaniu przedmiot zamówienia jest nowy, nie był używany, nie jest powystawowy i jest w oryginalnym opakowaniu (rok produkcji - nie wcześniej niż 2022 rok) oraz spełnia wymagania określone w zapytaniu przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wysłanie faktur elektronicznych na adres: faktura@insp.pl lub przy pomocy Platformy Elektronicznego Fakturowania, z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznyc
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - maksymalnie do 4 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Karta katalogowa / opis / specyfikacja produktu - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kartę katalogową / opis / specyfikację produktu zaoferowanego, w której potwierdzone będą parametry produktu wymagane przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK" (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Przedmiot zamówienia - Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest nowy, oryginalny, nie był używany, nie jest powystawowy i jest w oryginalnych opakowaniach (rok produkcji - nie wcześniej niż 2022 rok). Wykonawca oświadcza że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego i jest zgodne z opisem wskazanym w zapytaniu. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Trylogii 2
01-982 Warszawa
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 701401, OLI.26.35.2022.JHW
Źródło: Internet i własne - Opennexus