Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16116838 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-01
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa foteli obrotowych, krzeseł biurowych oraz fotela rozkładanego
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Wałczu
Adres: ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. wałecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 258 24 71
E-mail:
Opis:,,Zakup i dostawa foteli obrotowych, krzeseł biurowych oraz fotela rozkładanego dla pracowników GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz."
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy dostarczyć osobiście lub przesyłać na adres:
e-mail rejon.walcz@gddkia.gov.pl do dnia 08.10.2018 r.
Termin składania:2018-10-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia3: do 01.12.2018r.
Wymagania:Kryterium oceny ofert : najniższa cena Załączniki:
o formularz cenowy - załącznik nr 1,
o formularz ofertowy - załącznik nr 2,
o Opis Przedmiotu Zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu:
o Cena brutto oferty będzie zawierała wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą i montażem zakupionego asortymentu do siedziby Rejonu w Wałczu,
ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz, >> Dostawa zamówienia odbędzie się w dniu roboczym w godz. 7.30 - 14.30.
o Oferty niekompletne bądź ze zmienionym asortymentem zostaną automatycznie odrzucone.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Strzelecka, tel. 67 258 24 71
Numer dokumentu:O.Sz.Z-17.2415.44.2018.as
Źródło: Internet i własne
Załączniki: