Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18595966 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa kart podarunkowych
Organizator:Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
Adres: ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. piaseczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 756 72 04
Opis:Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia i inne informacje
mogące mieć wpływ na zamówienie:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kart podarunkowych o wartości 100 zł, 50 zł, 25 zł.
Szacowana ilość kart podarunkowych:
100 zł-250 szt.
50 zł - 350 szt.
25 zł - 300 szt.
Zakup i dostawa kart podarunkowych dla potrzeb Zamawiającego następować będzie partiami,
a wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego zgłoszonych
ustnie, na piśmie lub drogą elektroniczną przez pracownika CUW.
Miejsce i termin składania ofert: W związku z potrzebą udzjelenia zamówienia na zakup kart podarunkowych proszę o złożenie oferty
do dnia 17 stycznia 2020 r do godz.16;00.
Termin składania:2020-01-17
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu: do 31 grudnia 2020r.
Termin wykorzystania kart podarunkowych ponad 1 rok.
Kontakt:Osobą odpowiedzialna do kontaktów:
Pani Anna Żuchowska tel. 22 756 72 04
Numer dokumentu:CUW.S.26.2.2020.AŻ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: