Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23134521 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa laptopów
Organizator:Gmina Goniądz
Adres: Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
Województwo / powiat: podlaskie, pow. moniecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:857380043
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106106
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POPC.05.01.00-20-1063/00 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Część 1
Zakup i dostawa 25 sztuk laptopów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 25 laptopów w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Okres gwarancji
min. 24 m-ce
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert

2022-05-06

Data opublikowania ogłoszenia

2022-04-27

Data ostatniej zmiany

2022-04-28 13:48:42
Termin składania:2022-05-06
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
moniecki
Gmina
Goniądz
Miejscowość
Goniądz
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania. Za dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna dostawę sprzętu informatycznego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 30.000 zł netto.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-27
Data ostatniej zmiany
2022-04-27 14:06:33

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - waga 60 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - waga 40 pkt
Punkty zostaną przyznane w sposób następujący:
36 m-cy gwarancji i powyżej - 40 pkt
24-35 m-cy gwarancji - 20 pkt
mniej niż 24 m-ce gwarancji - 0 pkt
Maksymalnie można przyznać 40 punktów
Kontakt:Osoby do kontaktu
Michał Wasilewski
tel.: 857380043
e-mail: michal.wasilewski@goniadz.pl
Kod CPV:30213000-5, 30213100-6
Numer dokumentu:2022-37902-106106, FD.7313.51.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2022-04-28 15:05
Sprostowanie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106106

Ogłoszenie nr 2022-37902-106106
Zakup i dostawa 25 laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2022-05-06

Data opublikowania ogłoszenia

2022-04-27

Data ostatniej zmiany

2022-04-28 13:48:42

Planowany termin podpisania umowy

2022-05

OGŁOSZENIE

OFERTY

PYTANIA
Powstaje w kontekście projektu

POPC.05.01.00-20-1063/00 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Goniądz

Plac 11 Listopada 38

19-110 Goniądz

NIP: 5461377426

Osoby do kontaktu

Michał Wasilewski

tel.: 857380043

e-mail: michal.wasilewski@goniadz.pl

Części zamówienia

Część 1
Zakup i dostawa 25 sztuk laptopów
Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia
Dostawa
Sprzęt IT
Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 25 laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Okres gwarancji

min. 24 m-ce

Kody CPV

30213000-5 Komputery osobiste

30213100-6 Komputery przenośne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

moniecki

Gmina

Goniądz

Miejscowość

Goniądz

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania. Za dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna dostawę sprzętu informatycznego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 30.000 zł netto.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena - waga 60 pkt

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Okres gwarancji - waga 40 pkt
Punkty zostaną przyznane w sposób następujący:
36 m-cy gwarancji i powyżej – 40 pkt
24-35 m-cy gwarancji – 20 pkt
mniej niż 24 m-ce gwarancji – 0 pkt
Maksymalnie można przyznać 40 punktów