Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów budowlanych
Organizator:ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.
Adres: ul. Cieślaka 6B, 78-400 Szczecinek
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:TELEFONY:prefix - 94Sekretariat37 412 12 (+ fax)
E-mail:
Opis:zakup i dostawa w roku
2019 materiałów budowlanych, na potrzeby Działu Remontowego w jednostkach miary
wyspecyfikowanych w zaproszeniu.
Wykaz materiałów podstawowych stanowiących kryteria oceny oferty:
1. Tarcica gr. 25mm żal m3
2. Tarcica gr. 32 mm za 1 m3
3. Tarcica podłogowa za 1 m3
4. Tarcica konstrukcyjna za 1 m3
5. Listwa przypodłogowa SMART PCV za 1 m3
6. Płyty OSB 12-25 mm za 1 m2
Miejsce i termin składania ofert: Wypełniony formularz ofertowy w zamkniętej kopercie prosimy złożyć w terminie do
dnia 18-12-2018r. do godz. 15;00w siedzibie spółki (Biuro Obsługi Lokatora).
Termin składania:2018-12-18
Wymagania:Prosimy o podanie w ofercie:
warunków płatności (dwa razy w miesiącu),
możliwość zwrotu niektórych materiałów,
transport na budowę,
termin dostaw.
Powyższe zaproszenie będzie rozpatrywane poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty oraz podpisania umowy
bez podawania przyczyny.
Niewypełnienie i niepodpisanie formularza ofertowego będzie podstawą do odrzucenia
oferty.
W załączeniu wzór umowy oraz formularz ofertowy.
Numer dokumentu:TRI -22lb/1436/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: