Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22140828 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-28
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa opraw, odbłyśników
Organizator:Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o
Adres: Kużnicka 1, 72-010 Police
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. policki
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Zakup i dostawa opraw EMHB II 120W 403-00121/4, odbłyśników EMHB (wyoblane-24-1118) oraz oprawę EML Ex LED 1200/Z21 403-00-124/2/C - łącznie 23 szt.
Treść zapytania:
Wymagane z dostawą: Deklaracja zgodności CE oraz Certyfikat ATEX
Oferta w walucie PLN
Ilości i kwoty z oferty stanowią podstawę do wystawienia zamówienia i faktury.
Niezgodność ilościowa pomiędzy ofertą / zamówieniem a fakturą będzie reklamowana.
Oferty niespełniające kryteriów formalnych nie będą brane pod uwagę.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email helpdesk@logintrade.net
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Oprawa EMHB II 120W /bez odbłyśnika/ 403-00-121/4 10 ST
2. Odbłyśnik symetryczny EMHB dla mocy do 160W (wyoblowany 24-1118) 019183 10 ST
3. Oprawa EML Ex LED 1200 /Z21 (CNBOP) 403-00-124/2/C 3 ST
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1244829,c460293c971ad7c1fbde8c6b5e5e6fde.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
28- 10- 2021 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
04- 11- 2021 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
03- 11- 2021 13: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1244829,c460293c971ad7c1fbde8c6b5e5e6fde.html
Termin składania:2021-11-04
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Termin dostawy: dni robocze - 10%
Cena - 90%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Iwona Saniewska
tel:
e-mail: isaniewska@policeserwis.com
Numer dokumentu:Z249/299167
Źródło: Internet i własne
Załączniki: