Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14370927 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa tonerów
Organizator:Urząd Gminy Sztutowo
Adres: ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Nowodworski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 55 247 81 51, 55 247 81 52 fax: 55 247 83 96
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa tonerów
06.11.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa tonerów do drukarek zgodnie z załączoną specyfikacją.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Ofertę należy przekazać do dnia 17 listopada 2017 roku do godz. 15:30.
7. Ofertę należy dostarczyć na adres mailowy info@sztutowo.ug.gov.pl, bądź do Sekretariatu Urzędu pok. nr 9 ul. Gdańsk 55, 82-110 Sztutowo.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy.
Termin składania:2017-11-17
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: 2018 rok
Wymagania:2. Warunki wymagane od wykonawców:
Dostawa zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i zamówieniem.
4. Kryteria oceny ofert: CENA. WYDAJNOŚĆ
Kontakt:5. Osoba uprawniona do kontaktu:
Katarzyna Onyszkiewicz tel. 55 247 81 51 wew. 31, info@sztutowo.ug.gov.pl, fax 55 247 83 96.
Numer dokumentu:TK.1618.14.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: