Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14750619 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2018-01-18
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa wózka paletowego z wagą
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 200 22 22
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl
Opis:Nazwa postępowania: zakup i dostawa wózka paletowego z wagą
Opis postępowania: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wózka paletowego z wagą dla KWP w Katowicach.. Warunki płatności- 21 dni od daty dostawy towaru oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat. Koszt dostawy i wniesienia do magazynów Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach przy ul Koszarowej 17 - po stronie Dostawcy. Podana cena jednostkowa brutto winna zawierać wszystkie koszty Dostawcy łącznie z kosztem dostawy i wniesienia do wskazanego pomieszczenia w budynku Komendy we wskazanej powyżej lokalizacji. Dostawa winna odbyć się w dni robocze w godzinach 8- 14. Termin realizacji do 31.01.2018r. Szczegółowy opis zamawianego sprzętu znajduje się w zakładce "opis przedmiotu zamówienia".
Miejsce i termin składania ofert: Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2018-01-18 14:30 2018-01-22 14:30
Otwarcie ofert:2 licytacji 1 2018-01-22 14:30 2018-01-22 15:00
Termin składania:2018-01-22
Numer dokumentu:1/2018
Źródło: Internet i własne